Ons skool

By Laerskool Brits kry leerders die geleentheid om op akademiese, sport , kulturele sowel as tegnologiese gebiede te ontwikkel en blootstelling te kry.

Maar bowenal, poog ons om als wat ons doen, te doen op grond van Christelike waardes en beginsels.

Adres: Wicht Straat 2, Brits, 0250

Telefoon: (012) 252 3317

Epos: britsadmin@lsbrits.co.za

Skoolure: M-V: 07:15 – 13:45

#Goed beter britsie

Ons beskik oor ‘n puik gekwalifiseerde dinamiese bemanning aan boord om ons passasiers in elke situasie by te staan. Op hierdie vlug kan daar net besigheidsklas gevlieg kan word, want hier is elke passasier vir ons ewe belangrik.

Ons bemanning is deeglik bewus dat ons in geen opsig ons bestemming suksesvol sal bereik sonder die afhanklikheid van ons RIGTINGWYSER nie.

Daarom kan ons met trots sê: Goed Beter Britsie!

 

Missie en Visie

Laerskool Brits Missie en Visie

Visie:

Liefde is die hoogste doel van opvoeding in die onderwys. Boonop doen Laerskool Brits dit besonders goed.

 

Missie:

Laerskool Brits streef daarna om in Brits ‘n Afrikaanse Laerskool daar te stel wat:
• ‘n unieke en eiesoortige karakter het,
• opvoedende onderrig in Afrikaans aan elke leerder te verskaf,
• gerugsteun word deur Christelike waarders en norme,
• poog om te voldoen aan die redelike verwagtinge van sy belangegroepe,
• vir elke leerder redelik geleenthede wil skep binne sy/haar vermoë,
• gebalanseerde, gelukkige volwasse jongmense wil vorm wat ‘n positiewe bydrae tot die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap sal kan maak.

 Uit die Pen

Van ons Hoof

 

#goedbeterbritsie

– Walter Krüger

Hoekom ons skool?

DIE 5 PILARE

Laerskool Brits se sukses is gevestig op sy fondasie van 5 pilare.

Christelike Beginsels

Laerskool Brits is baie trots op die feit dat ons met die Kroon van God se skepping werk elke dag. Dit is ‘n taak wat ons glad nie ligtelik opneem nie. Ons poog om elke leerder deeglik op te voed op grond van Sy Woord, en deur ons fondasie op Hom te bou, maak ons seker dat Britsies ware Ligdraers in ‘n donker wêreld kan wees.

Akademie

Akademie is van uiterse belang vir enige kind, en dit is immers die hoofrede waarom skole daar is. Ons glo dat Akademie ‘n nie-onderhandelbare deel van u kind se opvoeding is, en daarom poog ons om u kind so goed moontlik voor te berei vir Hoërskool en hul lewenspad vorentoe. Ons bekwame, gekwalifiseerde span leerkragte is elke dag op ons pos om aan u kind ‘n puik akademiese ervaring te bied.

Sport

‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees en brein. Daarom is sport baie belangrik vir die ontwikkeling van al ons Britsies. Ons skool beskik oor puik afrigters wat ons kinders afrig, leer en voorberei om hulself ten volle op die sportveld te kan geniet. Ons bied ‘n massiewe reeks sportsoorte by die skool aan, soos: Rugby, Netbal, Krieket, Hokkie, Gholf, Sagtebal, Perdry en Swem, om maar net ‘n paar te noem.

Kultuur

Kultuur is ons kos vir die siel, en dis iets wat alle Britsies na aan die hart sit. ‘n Skoolloopbaan is maar net nie volledig sonder ‘n goeie dosis kultuur nie. By Brits is kultuuraktiwiteite behoorlik aan die brand! Ons aktiwiteite sluit in Kuns, Koor, Revue, Redenaars, Spreekkoor en Musiek om maar net ‘n paar te noem.

Tegnologie in die klaskamer

‘n Ander belangrike faset van ons skool, is dat ons glo om met kinders van vandag te werk, moet ons ook voorbly op tegnologiese gebied. Ons is trots op die feit dat ons skool bybly met vandag se tegnologiese vordering. In elke klas het ons interaktiewe slimborde (SMART borde) om onderwysers se taak in die klas te vergemaklik, en die leerproses vir leerders lekkerder te maak en te verbeter. Ons beskik ook oor ‘n toegeruste rekenaarsentrum waar leerders se taalvermoë verbeter kan word deur gevorderde lees-sagteware en programmatuur.

Leerlinge

Jaar bestaan

Personeel

Potensiaal

Maak kontak

Adres: 2 Wicht Straat, Brits, 0250

Telefoon: (012) 252 3317

Epos: britsadmin@lsbrits.co.za

Skool ure: M-V: 07:15 – 13:45